"/>
 
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΛΕΞΙΑ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
2
ΑΝΟΥΚ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
Μ. ΑΝΤΟΥΑΝΕΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΜΠ. ΑΚΟΛΕΪΝΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΝΟΛΙΤΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΣΑΦΦΑΧ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
7
ΣΙΡ. ΧΑΡΜΟΝΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΤΗΡΑΓΟΥΕΪ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΠΑΖΟΥΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
Γ. ΓΚΡΟΟΥΒ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΠΑΡΚΟΥΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΑΛ ΧΑΜΝΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΒΑΡΡΑΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΙΜ. ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΠΡ. ΕΝΤ ΠΡΟΠΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΠΟΡΤΑ ΡΟΖΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΡΟΖΑ ΚΛΕΜΠ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΚΟΜΠΤ. ΛΕΪΝΤΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΦΥΓΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΠΑΡΤΥ ΤΑΪΓΚΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΓΟΥΕΪ ΑΧΕΝΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΜΕΝΤΙΣ. ΝΤΡΗΜ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΧΑΣΤΟΤΡΙΚΕ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤ/ΜΗ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΜΕΝΤΩΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΜΟΥΡΙΝ. ΜΑΣΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΝΤΕΒΙΛΣ ΜΠΡΙΤΖ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
8
ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
ΤΕΝΖ. ΝΟΡΓΚΑΪ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΜΥΘΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΠΑΛΛΑΝΤΙΟ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΣΤΡΕΪΝΤΖ/ΝΑΪΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΤΖΙΜ ΓΟΥΪΝΝΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΠΛ. ΤΡΙΛΜΠΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
Π. ΤΕΛΕΓΚΡΑΜ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΤΑΟΥΑΛΗΦ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΠΑΜΠΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΣΗΣ. ΝΤΡΗΜΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
Ζωντανή Παρουσίαση Προγνωστικά (Με εκτύπωση) Ενημέρωση Αποσύνδεση