"/>
 
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΜΠΕΡ ΜΥΣΤΙΚ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΝΤΙΛΑΪΛΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΣΑΝΜΠΕΪΚΝΤ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
5
ΛΑ ΜΑΝΓΚΑ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
6
ΜΙΚΡΗ ΜΑΣΑ
 
 
 
7
ΡΗΛ ΛΕΪΖΟΥΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
8
A BL. DU HOULET
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΚΟΛΟΡ. ΝΤΡΗΜ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
2
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΟΥΡΜΠ. ΣΟΟΥΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΠΤΟΛ. ΣΩΤΗΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΤΑΝΤΑΡΑΚ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΤΖΑΡΙΚ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
7
ΦΙΛΝΤ. ΟΦ ΠΛΕΪ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
Κ. ΟΦ ΤΖΕΜ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
9
ΚΡΟΣ ΑΠ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΡΙΦΑΛΤΖΕΝΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΜΑΪ ΛΟΥΣΙΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΜΙΣ ΠΕΓΚΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΣΚΑΪ ΜΠΑΛ/ΙΝΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΦΛ. ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
6
ΚΟΜΠΤ. ΛΕΪΝΤΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΜΑΤΙΛΝΤΑΣ ΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΠΕΤ. ΠΑΪΡΑΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΚΟΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
2
ΓΚΡΙΖΛΥ ΜΠΕΑΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
4
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΚΡΥΣΤ. ΣΤΑΝΖΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΜΑΝΝΕΡΣ ΠΛΗΖ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
2
ΕΞΕΛ. ΑΛΑΜΠΑΪ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΤΣΙΦ ΕΝΤΕΡΤ.
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΚΡΟΥΣ/ΝΤΙΝΓΚ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΝΤ' ΝΙΡΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΑΝΤΙΜΠ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΚΟΝΣΤ. ΑΠΛΟΖ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
9
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
Α. ΓΟΥΟΚ. ΧΙΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΣΑΣΣΟΦΕΡΑΤΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΤΣ. ΧΑΡΜΠΟΥΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
5
ΕΝΣΑΪΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΜΑΚΚΑΑΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΣΤΡ. ΜΙΣΕΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
8
A BL. DU HOULET
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΒΕΣΤΑΒΙΑΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΙΝΧΕΡΕΝΤ ΒΑΪΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΚΑΟΥΝΤΥ ΣΟΟΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΖΗΤΗΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
5
ΑΛ ΧΑΜΝΤ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
6
ΙΜ. ΛΙΤΛ ΜΠΡΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
Μ. ΜΙΡΑΣΟΛ
ΕΒΓΑΛΕ ΔΥΟ Π
 
 
 
8
A BL. DU HOULET
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
 
Ζωντανή Παρουσίαση Προγνωστικά (Με εκτύπωση) Ενημέρωση Αποσύνδεση