"/>
 
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
1
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
2
2
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
3
3
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΙΚΡΗ ΜΑΣΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΣΥΝΝΕΦΙΑ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
3
ΜΟΡΝΙΝΓΚ ΜΙΣΤ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
4
ΠΑΜΠΟΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΜΙΣ. ΜΠΑΜΠΛΣ
 
 
 
6
ΦΕΝ ΛΕΪΝΤΥ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΑΣΤΕΡΙΩΝ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
3
ΓΚΟΛΝΤ ΠΑΤΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΖΕΜΠΥ ΣΙΖ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΜΙΟΥΖΑΧΕΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΝΙΟΥΠ. ΠΛΕΪΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΤΑΟΥΑΛΗΦ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
ΤΣΑΡΛΥ ΜΠ. Π.
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
10
ΦΙΝΙΣ. ΤΣΑΝΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΠΛΑΝΤΕΪΣΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΡΑΜΠΕΡΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΜΟΥΝΕΕΜΠ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΠΕΡΦ. ΓΟΥΟΡ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΣΕΦΕΡ. ΜΠΟΥΣ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΟΥΡΙΝ. ΜΑΣΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
2
ΔΑΝΑΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
ΚΟΡΑΛ ΤΖΕΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΚΑΖΜΕΡ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
6
ΣΛΕΪΝΣ ΚΑΣΤΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΠΟΕΤΙΚ ΓΚΕΣΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
ΣΙΣΚΟ ΜΠΟΫ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
10
ΑΤΤΙΛΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΕΣΜΕΡΙΣΜ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΑΤΡΕΪΓΙΟΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
Ρ. ΜΑΧΟΓΚΑΝΥ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΒΕΛΒΕΤ ΑΝΤΕΡ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΜΠΙΓΚ ΧΑΡΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΤΖΙΝ ΤΡΑΠ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΓΙΟΥΤΟΚΙΝΤ/ΜΗ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
8
ΤΖΙΑΡΙΝΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΠΙΚΑΠΟΚΕΤ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΦΑΣ. ΜΟΝΣΟΥΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΛΙΤΟΣ ΒΙΟΣ
ΕΒΓΑΛΕ
 
 
 
4
ΤΕΣΤΙΜΟΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΧΟΡ ΑΛ ΟΥΝΤ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΑΡΚΑΝΟ ΓΚ.
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
7
ΤΙΟΥΝΤ. ΑΪΚΟΝ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
8
ΓΚ. ΑΛΙΜΠΑΪ
ΕΒΓΑΛΕ ΔΥΟ Π
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στα Πρακτορεία
 
Ζωντανή Παρουσίαση Προγνωστικά (Με εκτύπωση) Ενημέρωση Αποσύνδεση