"/>
 
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΚΛ. ΜΠΕΡΣΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΜΕΝΤΩΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΟΡΚ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΜΥΘΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΝΟΥΚ
ΕΒΑΛΕ
 
 
 
2
ΓΟΥΪΝΤ. ΣΤΟΡΜ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΕΞΤΡΙΜΛΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
4
Κ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΜΙΣ ΕΥΗ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΑΜΠΟΥ ΡΑΧΙ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΜΑΝΝΕΡΣ ΠΛΗΖ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΚΡΥΣΤ. ΣΤΑΝΖΑ
 
 
 
 
4
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΠΙΣ ΟΦ ΑΚΣΙΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
Ν. ΤΖΕΝΕΡ/ΣΟΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΠΕΡΦ. ΣΤΕΪΤΖ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
Γ. ΓΚΡΟΟΥΒ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
ΤΡΙΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΤΣΗΦ ΟΦ ΣΤΑΦ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΜΠΟΜΠΙΟ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
4
ΣΗΣ. ΝΤΡΗΜΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΠΑΜΠΛΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΤΣΑΡΛΥ ΜΠ. Π.
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
8
ΑΡΥΕ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
9
ΑΣΤΥΔΑΜΕΙΑ
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
10
ΦΡΗ ΑΤ ΛΑΣΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΡΕΝΤ ΡΑΜΕΣΙΣ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΓΚΑΤΣΥ ΤΣΑΜ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
3
ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗΣ
ΕΒΓΑΛΕ
 
 
 
4
ΠΟΣΤΜΠΑΝΚ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
5
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΝΑΣΜΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΣΙΛΟ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΜΠΛ. ΤΕΜΠΕΡΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
ΜΕΪ ΣΚΑΪ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΜΙΣ ΡΟΣΙΝΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΚΑΠΛΑ ΝΤΑΝΣ.
ΣΙΔΕΡΑ
 
 
 
5
ΣΟΤΖΟΥΡΝΑ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
6
ΜΠ. ΣΑΟΥΕΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
7
ΑΝΤΖΥΣ ΓΚΕΡΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΚΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΣΥΝΘ.
1
ΤΣ. ΧΑΡΜΠΟΥΡ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
2
Ο ΤΖΙΝΟ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
3
ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ
ΦΡΕΣΚΑΡΕ
 
 
 
4
ΜΟΥΝΕΕΜΠ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
5
ΡΕΪΝΜΠ. ΛΑΪΚ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
6
ΜΠΑΖΟΥΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
7
ΚΟΒΕΡ ΤΣΑΡΤΖ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
8
ΝΤΙΣΚΑΒΕΡΝΤ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
 
 
 
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΕΒΔΟΜΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
ΠΕΤΑΛΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΕΤΑΛΑ
ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΠ⁄ΤΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΤΑΛΑ
ΑΦΙΞΗ
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
Σημείωση: Η στήλη με τις νίκες ανά προπονητή αφορά στον αριθμό των νικών των προπονητών με τα σημερινά πέταλα στο διάστημα /// Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ και στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
 
Ζωντανή Παρουσίαση Προγνωστικά (Με εκτύπωση) Ενημέρωση Αποσύνδεση